YOLVEREN KÖYÜ 1-2 NOLU SARNIÇLAR

X:41,276142 Y:37,800596 Z:809,428

Sarnıçlar Yolveren köyünün batısında bulunmaktadır. Yolveren köyü Batman il merkezinin kuş uçumu 16.50km güneydoğusunda yer almaktadır.

3 ve 4 nolu kaya konutlarla ilişkisi olduğu düşünülen 1 nolu sarnıcın ağız çapı 0.80m, mevcut derinliği ise 1.50m’dir. 1 nolu sarnıcın 2m güneydoğusunda 2 nolu sarnıç bulunmaktadır. Sarnıcın ağız kısmı tahrip olduğundan ağız çapı alınamamıştır. Sarnıcın mevcut derinliği 1.20m’dir.

İçleri toprak ve moloz taşlar ile dolu sarnıçlar, doğal beşeri tahribata maruz kalmıştır. Günümüzde herhangi bir kullanım görmeyen sarnıçlar işlevleriniyitirmişleridir