YAMANLAR KÖYÜ SARNIÇLARI

X: 41,466272 Y: 37,540886 Z: 1.173,89

Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Yamanlar (Erdê) köyü Batman merkezin kuş uçumu 49km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 7 km güneydoğusunda yer almaktadır. Yamanlar köyün ortalama 800m güneydoğusunda bulunan kalenin batı ve kuzey yamacında sarnıçlar yer almaktadır. Alanda yapılan çalışmalarda toplamda 7 adet sarnıç gözlenmiştir. Sarnıçlar günümüzde işlevlerini kaybetmişlerdir ve herhangi bir kullanım görmemektedirler. 1 nolu sarnıç, kalenin batı yamacında yer almaktadır.

1 nolu sarnıcın ağız çapı 1.00x1.00m, derinliği ise 3.00m’dir. Sarnıcın iç kısmı moloz taşla doludur (Resim 1).

2 nolu sarnıç, kalenin kuzey yamacında yer almaktadır. 2 nolu sarnıcın ağız çapı 0.80x0.60m çapındadır. Sarnıcın etrafında yağmur sularını sarnıca taşıyan küçük suyolları mevcuttur. 2 nolu sarnıç ağızdan içe doğru genişlemektedir. 2.00m derinliğinde olan sarnıcın iç kısmı moloz taşla doludur (Resim 2).

3-7 nolu sarnıçlar, kalenin yaklaşık 70-80m kuzeyinde yer alan ana kaya kütlesine bitişik durumda yapılmıştır. Toplamda 5 adet sarnıç gözlenmiştir. Sarnıçların ağız çapları ortalama 1.00m çapında; derinlikleri ise 1.00m-1.30m’dir. Köy halkı tarafından üzüm işliği olarak da kullanıldığı söylenilmektedir (Resim 3)(Resim 5).