HASANKEYFİN GÜNEYİNDEKİ KAYA CAMİİ

X: 41,418134 Y: 37,708695 Z: 535,25

Kaya cami, Batman ili, Hasankeyf ilçe merkezinin kuş uçumu 3.20 km güneyindeki kayalık alanda yer almaktadır.

Cami, son cemaat revakı ve harim mekânı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kare planlı olan son cemaat revakının güneyinden harim mekânı, doğu ve batı duvarında ise birer adet niş yer almaktadır. Caminin asıl ibadet yeri olan harim mekânı doğu - batı doğrultuda dikdörtgen planlıdır. Mekânın güney duvarında mihrap nişi, doğu ve batı duvarlarında ise ikişer adet niş ile kandil nişleri yer almaktadır. Herhangi bir süslemenin bulunmadığı camide doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.