KARŞIYAKA HÖYÜK

X: 41,559235 Y: 38,140689 Z: 699,09

Karşıyaka Höyük, Batman ili, Kozluk ilçesi sınırları içerisinde bulunan Karşıyaka (Derşıwan) köy merkezinde bulunan, Zugut Deresi’nin 160m doğusunda yer almaktadır. Karşıyaka köyü, Kozluk ilçesinin 8.30km güneydoğusunda yer almaktadır.

Karşıyaka köy yerleşmesi höyük alanı üzerine kurulmuştur. Bu yüzden höyükte büyük oranda tahribat söz konusudur. Höyük alanında yapılan çalışmada çok sayıda seramik parçaları, 1 adet pipo parçası ve obsidyen parçaları tespit edilmiştir. Tahribat nedeniyle höyüğün sınırları belli olmayıp, ancak yüzey buluntularının yayıldığı alan göz önünde bulundurularak ortalama doğu-batı 61m, kuzey- güney 57m’lik alana yayılmıştır. Yüksekliği ise yaklaşık 15m’dir. Höyüğün batı yamacı kısmi olarak tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Höyükte büyük oranda doğal ve beşeri tahribat söz konusudur. Höyük alanı köy halkının ortak mülkiyetindedir.