KALE ARNO HÖYÜK

X:41,029468 Y:37,785026 Z: 541

Kale Arno Höyük, Batman ili Oymataş köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Doğal bir kayalık üzerinde yer alan höyük Sincanlı Mahallesinin 1 km güneyinde, Oymataş köyünün 2 km güneyinde yer almaktadır. Oymataş köyü, Batman il merkezinin 22 km güneybatısında bulunmaktadır.

Dicle kıyısında bulunan yerleşim, Hırbe Merdon yerleşimine benzeyen bir görünüm sergilemektedir. Köylüler tarafından kale olarak bilinmektedir, fakat höyük olduğu anlaşılan yerleşim doğal bir kayalığa yaslanmaktadır. Yerleşimin doğu eteğinde tali bir yol geçmektedir. Yerleşimde erken dönem seramikleri özellikle Ubaid? Boyalıları gözlenmiştir. Kale Arno'da daha önce yapılan incelemelerde M.Ö. II. Binyıldan başlayarak, Ortaçağ’a kadar giden nitelikli malzeme saptanmıştır (Gürol Barin). Yerleşim üzerinde bol miktarda obsidyen ve mikro alet parçalarına rastlanmıştır.