SEYİT HASAN TÜRBESİ

X:41,296940 Y:37,771995 Z:1,130,15

Seyit Hasan Türbesi Batman il merkezinin yaklaşık 20km güneydoğusunda bulunan Yakıtlı köyünün kuzeyinde, yaklaşık 122m2’lik alan içerisinde yer almaktadır. Yakıtlı köyünde bulunan külliye niteliğindeki tarihi kompleks yapının, içinde tekke, zaviye, çilehane, inzivaya çekilme merkezi, mescitler ve gelen giden ziyaretçilerin barınma ve konaklama yerleri bulunmaktadır.

Külliye içinde yer alan bu türbe yüzeyden yaklaşık 1m yüksekliğinde ahşap dikdörtgen prizma bir kafesle korunaklıdır. Ahşap sanduka üzerindeki kitabede Seyit Hasan isminde bir zata ait olduğu ve ölüm tarihinin de H. 731 (M.1251) olduğu belirtilmektedir. Ön mekâna sahip olan türbe çifte kubbelidir. Kareye yakın dikdörtgen planlı türbe üç bölümden oluşmaktadır. Ön girişi ve asıl türbelerin bulunduğu iki mekân yer almaktadır.

Türbenin güneyinde ve batısında girişleri bulunmaktadır. Güneyde yer alan girişin üst kısmında yer alan duvarın bittiği noktaya mezar taşı formunda celi sülüs yazıyla yazılmış taş yerleştirilmiştir.

Batıda yer alan diğer girişin lentosunda mezar taşı kullanılmıştır. Kuzeyde yer alan asıl türbelerin bulunduğu mekânın girişi, içeriye doğru daralmakta ve yüksekliği azalmaktadır. Giriş kapısı dış taraftan düz içerden ise sivri kemerlidir.

Şeyh Hasan türbesinin yer aldığı bölüm dikdörtgen planlıdır. Sanduka bölümün merkezinde bulunmaktadır. Bölümün batısında mazgal pencere açıklığı, güneybatı ise basık kemerli bir niş yer almaktadır. Buradan doğu bölümde bulunan mezar odasına geçilmektedir. Doğu bölümde bulunan mezar odasının girişi, ana türbenin zemininden, yüksekte yapılmıştır. Alçak bir giriş açıklığıyla geçilen bu bölümde iki mezar bulunmaktadır.

Türbenin, üst örtüsü sivri kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye geçiş sistemi tromplarla sağlanmaktadır. Konik formlu düzenlenen kubbelerden batıda bulunan çokgen kasnağa oturtulmuştur. Doğu bölümdeki kubbenin kasnağı büyük ihtimalle yıkılmıştır. Kasnak kısmı yivlenmiştir. Türbenin cephelerindeki moloz taş malzeme, daha sonraki dönemlerde sıvanarak boyanmıştır.