SEYİD BİLAL TÜRBESİ

X: 41,566852 Y: 37,604888 Z: 1.074,80

Seyid Bilal Türbesi, Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı Vergili (Becirman) köyünde bulunmaktadır. Vergili köyü, Batman il merkezinin 72km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 23.10km kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Türbe alanı günümüze uygun bir işçilikle ihata duvarı ile çevrelenmiştir. Ayrıca alanda eski mezarların yanı sıra modern mezarlar ve Seyid Bilal Türbesi bulunmaktadır.

Seyid Bilal Türbesi, kare planlı üst örtüsü ise büyük bir ana kubbe ve bu kubbenin etrafında şekillenen 10 adet küçük kubbeden oluşmaktadır. Türbenin güneyinde ve doğusunda olmak üzere iki adet girişi mevcuttur. Bu girişler dikdörtgen formlu olup güneydeki giriş erkekler, doğudaki giriş ise kadınlar için yapılmıştır. Erkeklerin girişi sundurmalıdır. Türbede 8 adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı bulunmaktadır. Ana kubbenin dört yönünde dikdörtgen formlu aydınlatma penceresine yer verilmiştir. Türbenin içinde Seyid Bilal ve köylülerin mezarları bulunmaktadır. Yapı sonradan geçirdiği yenileme ile orijinal özelliğini kaybetmiştir.