ŞEYH ŞEREF TÜRBESİ

X: 41,408226 Y: 37,711483 Z: 573,79

Hasankeyf İç Kale'de, Büyük Saray’ın güneyinde, Talim Meydanı’nın kuzeyinde yer alan yapı, halk arasında Şeyh Şeref Türbesi olarak adlandırılmıştır.

Yapının kitabesi veya vakfiye kaydı bulunmadığından hangi tarihte ve kimin için yaptırıldığı bilinmemektedir. Ancak kullanılan malzeme ve duvar örgüsü dikkate alındığında Hasankeyf Eyyûbi Dönemi’ne ait olduğu düşünülmektedir. Moloz taş malzemeden inşa edilen yapı, kare planlı, sekizgen kasnaklı kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır. Türbenin içinde büyükçe bir ahşap sanduka ve bu sandukanın etrafında mezarlar yer almaktadır.