ŞEYH MUHİYETTİN TÜRBESİ

X: 41,408766 Y: 37,711290 Z: 573,79

Hasankeyf İç Kale'de, Büyük Saray’ın güney batısında, mezarlık alanı içinde yer alır.

Yapının kitabesi veya vakfiye kaydı bulunmadığından hangi tarihte ve kimin için yaptırıldığı bilinmemektedir. Ancak Ortaçağ yapısı olarak tarihlendirilen kare planlı yapı, moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir. Üzeri kubbe örtülü türbenin kubbesi sonraki dönemlerde beton ile sıvanmıştır. Yuvarlak kemerli giriş kapısı, batı bölümünde yer alır. Yapının güney ve batı cephesi dış duvarlarıyla birleşecek şekilde avlu içerisine alınmıştır.