ŞEYH HALİL TÜRBESİ

X:41,394949 Y:38,121878 Z:744,9

Şeyh Halil Türbesi, Batman ili, Kozluk ilçesine bağlı Karaoğlak (Xedire) köyünde bulunmaktadır. Karaoğlak köyü, Kozluk ilçesinin kuş uçumu 11,13km güneybatısında, Türbe ise Karaoğlak köyünün kuş uçumu 1.73km kuzeyinde yer almaktadır.

Şeyh Halil Türbesi 14.00x9.00m ölçülerinde, doğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlı, tek kubbeli ve kubbesi yuvarlak kasnağa oturtulmuştur. Kasnağında yuvarlak kemerli aydınlatma pencereleri bulunmaktadır. Türbe iç mekânı giriş, mescit ve türbe bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü türbenin güneybatısında, mescit bölümü türbenin batısında ve türbe bölümü ziyaretin doğusunda yer almaktadır. Mescit bölümünün kuzey duvarında Arapça 2 satırlık kitabe bulunmaktadır. Kitabesinde yapılış tarihi (Hicri) 1105 yazmaktadır. Şeyh Halil Türbesi olduğu gibi modern işçilik gösterip eski dokusuna ait hiçbir kalıntısı kalmamıştır. Türbenin hemen kuzeydoğusunda 4.00x4.00m ölçülerinde kare planlı düz damlı küçük bir mescit yapısı bulunmaktadır. Şeyh Halil Türbesinin çevresinde muhtemelen eski döneme ait olduğu düşünülen Arapça yazılı mezar taşları ve yazısız mezar taşları mevcuttur.