ŞEMDİN AĞA TÜRBESİ

X: 41,490363 Y: 38,191590 Z: 842,23

Şemdin Ağa Türbesi, Batman ili Kozluk ilçesinin Şemdin Ağa Mahallesinde yer almaktadır.

Kitabesi olmadığı için yapılış tarihi bilinmemektedir. Türbe mescit bölümü ve mezar odası olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Mescit bölümünün güney duvarında bir adet aydınlatma nişi bulunmaktadır. Mezar odasında Şemdin Ağa’nın aile fertlerine ait 9 adet mezar bulunmaktadır. Mezar odasının güney duvarında 4 adet aydınlatma nişi bulunmaktadır. Mezar odasının doğu duvarında ise hareketlilik kazandırmak amacıyla 6 adet süsleme amaçlı sivri kemerli nişler bulunmaktadır. Mezar odasında günümüzde yerel halk tarafından dini inanç gereği mezarların etrafındaki tel örgüye dilek amaçlı asma kilitler asılmıştır. Türbe dikdörtgen planlı içten tonozlu dıştan düz damlıdır. Kapısı batıya bakmaktadır. Türbe günümüzde betonarme yapılarla onarılmış ve türbenin ön giriş yüzeyi boydan boya modern fayanslarla kaplanmıştır.