BOĞAZ KÖY 2 NOLU TÜRBE

X: 41,307296 Y: 37,642984 Z: 882,13

2 nolu Türbe, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Boğaz (Bagase) köyünün doğusunda bulunan mezarlık alanın güneybatısında yer almaktadır. Boğaz (Bagase) köyü Batman il merkezinin kuş uçumu 32km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 11km kuzeybatısında yer almaktadır.

2 nolu türbe, 1 nolu türbenin doğusunda yer almaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı türbe tek mekândan oluşmaktadır (Resim 1). Girişi kuzey cephede yer alan türbenin üst örtüsü sivri kubbeyle örtülmüş olup kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır (Resim 2). Birbirine bitişik iki mezar yapısının yer aldığı türbenin batı duvarında sivri kemerli dikdörtgen formlu pencere açıklığı, kuzey duvarında ise dikdörtgen formlu niş bulunmaktadır.