ABUZER GAFFARİ TÜRBESİ

X: 41,163120 Y: 37,757579 Z:503.85

Abuzer Gaffari Türbesi, Batman il merkezine bağlı Çayüstü köyünün Salkımlı mezrasının sınırları içerisinde kalan Serkevir Vadi’sinde bulunmaktadır. Çayüstü köyü, Batman il merkezinin 22km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Türbe kuzey güney yönünde uzanıp iki bölümlü olarak inşa edilmiştir. Kuzeydeki bölüm mescit olarak kullanılmaktadır. Girişi kuzeyde bulunan mescidin, güney duvarında mihrap nişi bulunmaktadır. Güneyde yer alan bölümde ise bir adet mezar yapısı bulunmaktadır. Türbenin boyutları ortalama 6.00x4.00 m boyutlarında kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Yapının içi beton ile sıvanmıştır. Yapımında kesme taş, moloz taş kullanılan yapının üst örtüsü tamamen yıkılmıştır. Türbenin hemen doğusunda ise iki adet eski mezar tespit edilmiştir. Duvarların üstünde kurban edilen hayvanların boynuzları bulunmaktadır. Bu da alanın aynı zamanda adak adayan insanların uğrak noktası olduğunu göstermektedir.