YOLÜSTÜ KÖYÜ İŞLİKLERİ

X:41,362455 Y:37,431099 Z:570

İşlikler, Batman ili Hasankeyf ilçesi sınırları içerisinde kalan Yolüstü (Keldi) köyünün güneyindeki tepenin batı yamacında yer almaktadır. Yolüstü köyü, Batman il merkezinin kuş uçumu 47km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin ise 16.80km doğusunda bulunmaktadır.

İşlik alanı, etrafındaki sarnıçlarla kompleks bir yapıya bürünmüştür. İşlikler yaklaşık 180 ’lik bir alanı kaplamaktadır. Alanda farklı büyüklük ve derinlikte dört adet havuz bulunmaktadır. Havuzların geçmişte üzüm işliği olarak kullanıldığı düşünülmektedir.