UZUNDERE KÖYÜ 1 NOLU İŞLİK

X: 41,379412 Y: 37,679385 Z: 820,12

1 nolu işlik, Batman ili, Hasankeyf ilçesi sınırları içerisinde kalan Uzundere köyünün kuzeyindeki eski yerleşim alanında bulunmaktadır. Uzundere köyü Batman il merkezinin 55km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin ise 15km güneybatısında yer almaktadır.

Kalker ana kaya kütlesine oyulmuş 14 adet çukurdan oluşan işlik alanı içten kanal sistemiyle birbirine bağlanmaktadır. Alanda yer alan ana işlik merkezinin tahrip olduğu tespit edilmiştir. İşlikle bağlantılı olan sıvı saklama hazneleri yuvarlak planlıdır ve ağız çapları ortalama 0.70x0.70m ile 1.10x1.10m, derinlikleri ise 0.50m-0.70m arasında değişmektedir. Bu sıvı saklama hazneleri tahrip olduğundan sınırları tam belli değildir. İç kısımları toprak ve moloz taşla doludur.