KALATBİNTİRKAFİR TEPESİ İŞLİKLER

X: 41,413158 Y: 37,703801 Z: 657,9

Kalatbintirkafir Tepesi, Batman ili Hasankeyf ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Hasankeyf ilçe merkezinin 2km güneyinde bulunan Kalatbintirkafir Tepesi’nde yer alan 1 ve 2 nolu işlikler, kuzey-güney doğrultusunda ana kayaya oyularak yapılmıştır. Dikdörtgen planlı olan işliklerin güney köşeleri uçuruma bakmakta olup açık bırakılmıştır. İşliklerin genelinde tahribat söz konusudur.