ÇAYÜSTÜ KÖYÜ SU TOPLAMA HAZNESİ

X:41,175360 Y:37,751622 Z:715,1

Su toplama haznesi, Batman il merkezine bağlı Çayüstü (Bêda) köyünün merkezinde bulunmaktadır. Çayüstü köyü Batman il merkezinin 20km güneyinde yer almaktadır.

Tek bir bölümden oluşan su toplama haznesine geçiş batıya bakan giriş ile sağlanmaktadır. Bu girişten ana kayaya oyularak yapılmış 7 sıra basamakla haznenin içine inilmektedir. Dikdörtgen plan özelliği gösteren su toplama haznesi kuzey-güney yönünde 5.00m, doğu-batı yönünde 3.25m ölçülerinde ve 2.55m yüksekliğindedir. Haznenin içi günümüzde beton harç ile sıvanmış olup sıvalar kısmen dökülmüştür. Haznenin batı duvarında yağmur ve kar sularını hazneye ulaşmasını sağlayan bir açıklık bulunmaktadır. Bu açıklığın üst kısmında suyu hazneye ulaştıran su kanalları mevcuttur. Su toplama haznesi günümüzde kullanım görmemektedir ve haznenin genelinde tahribat söz konusudur.