ZEVRUNEY VADİSİ SARNIÇLAR

X: 41,432440 Y: 37,708520 Z: 525,24

Zevruney Vadisi, Batman ili Hasankeyf ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Batman merkezin kuş ucumu 33.45km güneydoğusunda bulunan Zevruney Vadisi Hasankeyf merkezin 1.75km güneydoğusunda yer almaktadır.

Vadinin İçerisinde yapılan çalışmalarda kaya konutlarla bağlantılı sarnıçlarla karşılaşılmıştır. Sarnıçlar yuvarlak planlı üstten başlayıp en dibe kadar aynı şekilde devam etmektedir. Ayrıca sarnıçların içinde basamak benzeri delikler söz konusudur. Olasılıkla bu deliklerin sarnıçların içine girip temizlemek amacıyla yapılmış olduğu düşünülmektedir. Ana kayaya oyulmuş sarnıçlar günümüzde işlevini yitirmiştir.