YUKARI UMURLU KÖYÜ SARNIÇ

X:41,299474 Y:38,312585 Z:1.079,44

Sarnıç, Batman ili Sason ilçesine bağlı Yukarı Umurlu (TağaJore) köyünün 600m güneybatısındaki kayalık alanda bulunmaktadır. Yukarı Umurlu köyü, Batman ilinin 57km kuzeydoğusunda, Sason ilçe merkezinin17km batısında yer almaktadır.

Dar ağızlı, silindirik gövdeli, iç kısımdan tabana doğru genişleyen sarnıç ana kayanın oyulmasıyla yapılmış olup, ağız çapı 0.70m, mevcut derinliği ise 1.60m’dir. İçi moloz taş ve toprak ile dolmuş olan sarnıç işlevini yitirmiştir. Günümüzde herhangi bir kullanım görmeyen sarnıçta tahribat söz konusudur.