KAYALAR KÖYÜ 1-3 NOLU SARNIÇLAR

X: 41,333111 Y: 37,677095 Z: 953,60

Sarnıçlar, Batman ili, Gercüş ilçesinin Kayalar (Barlatel) köyünün kuzeybatısındaki tepelik alanda yer almaktadır. Kayalar köyü, Batman il merkezinin 70km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 18km kuzeyinde bulunmaktadır.

Tepelik alanda yapılan envanter çalışmalarında 3 adet sarnıç tespit edilmiştir. Sarnıçlar farklı özellikler göstermektirler. Bazı sarnıçlar dar ağızlı geniş gövdeli ve dibe doğru genişleyen, bazı sarnıçlar ise silindirik gövde özelliği göstermektedirler. Tahribata açık durumda olan sarnıçlar içi toprak ve moloz taşla doludur. Tahribata maruz kalan sarnıçlar günümüzde işlevlerini yitirmişleridir ve herhangi bir kullanım görmemektedirler.

1 nolu sarnıcın ağız çapı 0.80m, derinliği 0.45m’dir. 2 nolu sarnıç, 1 nolu sarnıcın 10m kuzeyinde yer almaktadır. Sarnıcın ağız çapı 0.75m, derinliği 1.10m’dir. 3 nolu sarnıç, 2 nolu sarnıcın 4m batısında yer almaktadır. Sarnıcın ağız çapı 0.80m, derinliği 1.00m’dir.