KARAYÜN KÖYÜ 1-2 NOLU SARNIÇLAR

X:41,133256 Y:37,828927 Z:708,85

Sarnıçlar, Batman merkez sınırları içerisinde kalan Karayün (Koxika) köyünün 1.75km doğusunda bulunmaktadır. Karayün köyü, Batman merkezin kuş uçuşu 6.35km güneyinde yer almaktadır.

Alanda yapılan çalışmalarda 2 adet sarnıç tespit edilmiştir. 1 nolu sarnıcın ağız çapı 0.70m ölçülerinde olup, mevcut derinliği 1.50m’dir. Sarnıç ağız kısmından başlayarak dibe doğru genişlemektedir. 2 nolu sarnıcın ağız çapı 0.55m ölçülerindedir. Sarnıcın içi toprakla dolu olduğundan formu ve derinliği bilinememektedir.

İçi moloz taş ve toprakla dolu sarnıçlar, Günümüzde herhangi bir kullanım görmediğinden işlevlerini yitirmişlerdir.