BOZIKAN KALESİ 2 NOLU SARNIÇ

X:41,454151 Y:38,470910 Z: 1.349,81

Bozıkan Kalesi, Batman ili Sason ilçesi bağlı Kaleyolu (Bozıkan) köyünün güneyinde yer almaktadır. Kaleyolu köyü, Batman il merkezinin 90km kuzeydoğusunda, Sason ilçe merkezinin 24km kuzeyinde bulunmaktadır.

2 nolu sarnıç, iç kaleye ait surların kuzeydoğu köşesine bitişik şekilde inşa edilmiştir. Sarnıç kuzey-güney 7.40m, doğu-batı 7.20m ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen bir plana sahip olup, üst örtüsü tonozla örtülmüştür. İç yüksekliği mevcut zeminden 4.00m’dir. Doğu duvarının tavan seviyesinde ve girişin taban kısmında su sistemine ait düzenli bir künk sistemi yer almaktadır.

Mekânın kuzey duvarının batı köşesinde giriş açıklığı olarak düşünülen kısım tahrip olmuştur. Mekânın güney duvarının tavanında yer alan açıklığın içinde tuğla örgülü, kemerli bir bölüm yer almaktadır. Bu bölümün de sarnıçla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Yapımında ağırlıklı olarak moloz taş kullanılmıştır. Sarnıcın içi ve üst örtüsü cas harcı ile sıvanmıştır. Sarnıcın içinde kaçak kazı izlerine rastlanmış olup ve aşırı tahribata söz konusudur.