BAĞLICA KÖYÜ SARNIÇLARI

X: 41,159270 Y: 37,632939 Z:1108

Sarnıçlar, Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerisinde yer alan, Bağlıca köyünün ortalama 600m kuzeyinde bulunan ve yöre halkı tarafından Keleha Kasre olarak adlandırılan yöreye hakim tepelik alanda bulunmaktadır. Bağlıca köyü, Batman merkezin kuş uçumu 30km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 20km kuzeybatısında bulunmaktadır.

Kayalık alanın doğu yamacında, ana kayaya teraslandırılmış alanda, yaklaşık 20 adet sarnıç tespit edilmiştir. Yerleşim alanında tespit edilen sarnıçlar, ana kayaya oyularak yapılmışlardır. Envanter çalışmalarında 11 adet sarnıç incelenmiştir. Dar ağızlı, silindirik gövdeli ve içleri tabana doğru genişleyen özellikteki sarnıçlar (Resim 1), (Resim 2) günümüzde kullanılmadığı için içleri moloz taşla dolmuş ve çoğu büyük oranda tahrip olmuştur. Genellikle yağmur sularının biriktirilmesiyle doldurulmuş sarnıçların etrafındaki kayalık alanlara kanallar yapılarak, yağmur suları sarnıçlara yönlendirilmiştir (Resim 3), (Resim 4) Bazı sarnıçların etrafında ise kapak yeri mevcuttur (Resim 5) (Resim 6) Sarnıçların ağız çapları ortalama 0.45x0.45 ile 0.90x0.90m çapında, mevcut derinlikleri ise 1.50m ile 2.00m arasında değişmektedir.