AKARCA MEZRASI SARNIÇLARI

X: 41,178226 Y: 37,726234 Z: 597,57

Sarnıçlar, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Ardıçlı köyünün Akarca (Aynmalut) mezrası sınırları içerisinde bulunmaktadır. Ana kayaya oyulmuş sarnıçlar, genellikle yağmur sularının biriktirilmesiyle doldurulmuş, dar ağızlı, silindirik gövdeli ve içleri tabana doğru genişleyen özelliktedirler. Doğudan batıya doğru numaralandırılan sarnıçlar, günümüzde kullanılmadığı için büyük oranda tahrip olmuştur ve işlevlerini yitirmişlerdir.

1 nolu sarnıcın ağız çapı 0.47m x 0.54m’dir. Mevcut derinliği 1.63m olan sarnıcın ağız kısmı beton ile sıvanmıştır (Resim 1). 2 nolu sarnıcın ağız çapı 0.56m x 0.82m, mevcut zeminden derinliği ise 0.97m ölçülerindedir (Resim 2).

3 nolu sarnıcın ağız çapı 1.25m x 1.30m, mevcut derinliği ise 3.20m ölçülerindedir (Resim 3).