SUÇEKEN KÖYÜ HAN

X :41,298123 Y :37,737454 Z:525,594

Han, Batman il merkezi sınırları içerisinde kalan Suçeken (Şıkefta) köyü merkezinin 900m doğusunda bulunan kayalık alanda yer almaktadır. Suçeken köyü, Batman il merkezinin22km güneydoğusunda bulunmaktadır.

U plan özelliği gösteren han, U planlı bir avluya sahip olup 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Kuzeydeki bölümün zemin katı büyük oranda tahrip olmuştur. Bu bölüm hol ile holün doğusunda ve batısında bulunan beşik tonozlu dikdörtgen planlı 2 mekândan oluşmaktadır. Hol tamamen yıkılmış olup günümüze sadece temel izleri gelebilmiştir. Holün doğusunda bulunan mekânın güney ve batı cephesi kısmen yıkılmıştır. Bu mekânın güney duvarında günümüzde moloz taşlarla kapatılmış 3 adet mazgal pencere açıklığı bulunur. Mekânın doğusunda tahrip olmuş ocak nişi bulunmaktadır. Ocak nişinin en üstünde kabartma tekniğiyle yapılmış lale motifine yer verilmiştir. Mekânın güney duvarında ise kabartma şeklinde yapılmış boğa başı bulunmaktadır.

Girişi belli olmayan 2. kat tek mekândan oluşmakta ve bu mekân doğuda bulunan zemin katın üstüne inşa edilmiştir. Doğu duvarında 2 adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı bu açıklıkların arasında ocak nişi yer alır. Güney duvarında ise taş lentolu dikdörtgen formlu 1 adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Batıdaki bölümü tek katlı inşa edilmiş ve tek mekândan oluşmaktadır. Mekânın güney duvarında pencere açıklığına yer verilmiştir.

Hanın batı bölümü genel olarak tek katlı olarak inşa edilmişken, güneyi 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin katın girişi doğuda bulunup yuvarlak kemerlidir. Bu kat beşik tonozlu 3 mekândan oluşmaktadır. Bu 3 bölümde muhtemelen hayvanların dinlendirildiği mekânlar olarak kullanılmaktaydı. Güneydeki mekânın üstüne dikdörtgen planlı bir mekân inşa edilmiş bu mekânın büyük bir bölümü yıkılmıştır. Mekânın ayakta kalan kuzey duvarına ocak nişi bulunmaktadır. Avlunun güneybatı köşesinde bulunan dikdörtgen planlı mekânın günümüze sadece güney duvarının bir kısmı gelebilmiştir. Doğal ve beşeri tahribata maruz kalan hanın yapımında kesme taş, moloz taş, cas harcı ve yer yer toprak harcı da kullanılmıştır.