EYMİR KÖYÜ HANI

X: 41,068071 Y: 37,704503 Z: 804,783

Han, Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Eymir köyünün 515m güneydoğusunda yer almaktadır. Eymir köyü, Batman ili merkezinin 100km güneybatısında, Gercüş ilçe merkezinin 44km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Han, yolcuların konakladığı ve hayvanların barındığı iki bölümden oluşmaktadır. Yolcuların konakladığı bölüm tek katlı olarak inşa edilmiş olup ana kaya üzerine oturtulmuştur. Tek bölümden oluşan konaklama bölümü doğu-batı dikdörtgen planlıdır. Beşik tonozlu olan bölümün güney duvarında 1 adet pencere açıklığı, kuzeydoğu duvarında ise mazgal pencere açıklığına yer verilmiştir. Hayvanların barındığı bölüm ise yolcuların konakladığı bölümün hemen doğusunda ana kayaya oyularak yapılmıştır. Bu bölüme beşik tonozlu bir koridor ile geçiş sağlanmaktadır ve girişin bir kısmı sonraki dönemlerde moloz taşlarla kapatılmıştır. Yolcuların konakladığı bölümde kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Üstü toprak düz dam şeklindedir. Hanın çevresinde günümüzde tahrip olmuş ve ağız kısmı kapatılmış sarnıçlar da bulunmaktadır.